WorldSkills Shanghai 2026

September 2026
Shanghai, China